PER HOLM KNUDSEN - PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG:


Omskæring af drenge og den juridiske inkonsekvens !!!


Det er jo nok klart for de fleste, der sætter børnenes tarv og seksuelle intergritet over ritualer og religion, at det er inkonsekvent at omskæring af piger er forbudt, mens det er tilladt at omskære og lemlæste drenge. Jnvf. min side
NEJ TIL OMSKÆRING AF BØRN - BÅDE PIGER OG DRENGE - JA TIL SEKSUEL INTEGRITET !!!


Men der findes andre og mere groteske inkonsekvenser.

!!! Forældre har med revselsesrettens afskaffelse ikke siden 1997 måttet slå deres børn jvnf. § 2, stk. 2 i lov om forældremyndighed og samvær: "Barnet har ret til omsorg og tryghed. Det skal behandles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling". 1)

Det vil dog være tilladt at true den uvorne knægt med, at han får fjernet forhuden, hvis han ikke opfører sig ordentligt - endda indtil han fylder 18 år. OG at få amputationen af forhuden gennemført med velvillig lægelig bistand (+ 6.000 kr.), idet ufrivillig amputation af forhuden åbenbart ikke er en krænkende behandling. Et særegent pædagogisk ritual måske, men ikke desto mindre lovligt.

(Har du en dreng under 18 år så glem for drengens skyld, at du har læst dette!!)Pædagogik

Klik på billedet for at se det større


!!! I følge lov om tatovering (1966) 2) er det forbudt at tatovere børn (§ 1 - personer under 18 år), ligesom det er forbudt at tatovere personer i hoved, på hals eller på hænder (§ 2).

Det betyder, at hvis forældrene er medlemmer af en sekt eller en religion, der mener at deres Gud er gladest, hvis barnet og dets voksne får tatoveret en trekant på hånden og derfor tatoverer sig selv og deres drenge og piger, så foretager de 2 strafbare handlinger.

Hvis andre forældre mener at deres Gud er mest tilfreds med, at de får forhuden skåret af deres drenge (ikke af piger), så foretager de sig ikke noget strafbart.Tatohånd

Forbudt


Omskæring af spæd dreng
Klik på billedet for at se det større

Tilladt


!!! I følge dyreværnsloven 3) er det forbudt at klippe hundehaler af (det er kun tilladt at halekupere 5 hunderacer). Baggrunden for dette forbud er antagelsen om, at når en hund har en halen, så er der nok en god anatomisk grund til det, og derfor skal man ikke klippe den af.

Modsat er det altså er tilladt at amputere forhuden på drenge. Man drager åbenbart ikke samme rationelle konklussion, at når drenge/mænd har en forhud, så er der nok en god anatomisk grund til det - nemlig bl.a. til beskyttelse af penishovedet.

Man kan næppe forestille sig, at der i en retsstat i lovgivningen blev indført bestemmelser om at enkelte etniske eller religiøse grupper må omskære deres drenge, mens andre grupper ikke må - lige som med udvalgte hunderacer.Glad hund der har beholdt sin haleTilbage til:

NEJ TIL OMSKÆRING AF BØRN - BÅDE PIGER OG DRENGE - JA TIL SEKSUEL INTEGRITET !!!PER HOLM KNUDSEN
PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

(+45) 86 96 20 03
Email: Klik her!
Links:

Familieadvokaten: Må forældre slå ?

Lov om tatovering (1966)

Halekupering af hunde


Til hovedsiden - psyx.dk

Til PSYKE & SEX

PER HOLM KNUDSEN PSYKOTERAPEUT & SEXOLOG

Ekstra interne søgeord: rituell, omskjæring, gutter, legeetikk, pojke, könsstympning, OMSKÄRELSE, förhud, forhud, circumcicio, circumcision, omskaerelse, omskaering, omskjaerelse, omskjaerning, omskjæring, omskuren, omskärelse, omskæring
Senest opdateret 10. juli 2011